Aby sme Vám mohli ponúknuť plnohodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné údaje. Rešpektujeme vaše súkromie.

V zmysle zákona SR o ochrane osobných údajov pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov č. 84/2014 Z. z.. sa prevádzkovateľ obchodu zaväzuje vykonávať všetky činnosti potrebné preto, aby chránil tieto údaje. Osobné údaje budú použité pre spracovanie Vašich objednávok, internú potrebu prevádzkovateľa (zasielanie e-mailov o novinkách) a nebudú postúpené tretím stranám. Vaše osobné údaje ktoré uchovávame môžete sami upravovať alebo úplne odstrániť na stránke "Účet".

viac v: obchodné podmienky

Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). V tomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.